Zmiana w dniach urzędowania KP PSP w Brodnicy (dot. 10.11.2008 r.)
Dodane przez rutkowski dnia 05-11-2008 14:49:44

Uprzejmie informujemy, iż  w związku z obniżeniem w drugim półroczu 2008 r. wymiaru czasu pracy i służby o 8 godzin (za święto 1 listopada przypadające w sobotę), stosownie do art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami), oraz do § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 


Treść rozszerzona

Uprzejmie informujemy, iż  w związku z obniżeniem w drugim półroczu 2008 r. wymiaru czasu pracy i służby o 8 godzin (za święto 1 listopada przypadające w sobotę), stosownie do art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami), oraz do § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 266, poz. 2247 ze zmianami) ustalono dzień 10 listopada 2008 r. dniem wolnym od pracy i służby dla pracowników cywilnych oraz strażaków pełniących służbę w codziennym rozkładzie czasu służby.

W związku z powyższym w dniu 10 listopada 2008 r. (poniedziałek) Komenda Powiatowa PSP w Brodnicy nie przyjmuje interesantów.