Ćwiczenia powodziowe Drwęca 2017
Dodane przez jablonski dnia 22-06-2017 12:11:24
 

W wyniku długotrwałych opadów deszczu został przekroczony stan alarmowy na rzece Drwęcy. Doszło do wzrostu poziomu wody, która przelewa się przez koronę wału, zalewając tereny w okolicy ulicy Łaziennej oraz okoliczne ogródki działkowe. Podnoszący się stan wody zaczyna zagrażać pobliskim mieszkańcom, grozi zalaniem ulicy Łaziennej wraz z budynkami położonymi przy ulicy. Z informacji meteorologicznych oraz hydrologicznych wynika, że za 2 godziny dotrze fala kulminacyjna. Dodatkowo podczas prowadzonych działań wpłynęła informacja, że do nurtu wezbranej rzeki wpadł mężczyzna.


Treść rozszerzona

W wyniku długotrwałych opadów deszczu został przekroczony stan alarmowy na rzece Drwęcy. Doszło do wzrostu poziomu wody, która przelewa się przez koronę wału, zalewając tereny w okolicy ulicy Łaziennej oraz okoliczne ogródki działkowe. Podnoszący się stan wody zaczyna zagrażać pobliskim mieszkańcom, grozi zalaniem ulicy Łaziennej wraz z budynkami położonymi przy ulicy. Z informacji meteorologicznych oraz hydrologicznych wynika, że za 2 godziny dotrze fala kulminacyjna. Dodatkowo podczas prowadzonych działań wpłynęła informacja, że do nurtu wezbranej rzeki wpadł mężczyzna.

 

Zgłoszenie to rozpoczęło ćwiczenia powodziowe jednostek ochrony przeciwpożarowej Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego Powiatu Brodnickiego oraz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Z uwagi na dynamikę rozwoju i rozmiar założonego zdarzenia do akcji zadysponowano 8 zastępów OSP Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Powiatu Brodnickiego, 3 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy oraz 2 zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu. Działania straży kierowane przez kpt. Roberta Czarneckiego (Zastępcę Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej) objęły podzielenie terenu akcji na trzy odcinki bojowe na których równolegle prowadzono zadania ratownicze związane z podwyższaniem wału za pomocą worków z piaskiem, prowadzeniem działań poszukiwawczych osoby zaginionej oraz wypompowywaniem wody z zalanego obszaru za pomocą pomp szlamowych oraz pompy wysokiej wydajności. Równolegle działały służby zarządzania kryzysowego powiatu oraz miasta Brodnica.

 

Przeprowadzone na tak szeroką skalę ćwiczenia miały przede wszystkim na celu doskonalenie systemu współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej z dwóch sąsiednich powiatów, z innymi służbami i instytucjami podczas zdarzeń powodziowych o szerokim spektrum zagrożeń.

Założenie to udało się zrealizować dzięki właściwej koordynacji ze strony zarządzania kryzysowego miasta i powiatu oraz profesjonalnej pracy strażaków.

Manewry obserwowali przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.