Powiat Brodnicki dofinansowuje nowy sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych
Dodane przez jablonski dnia 22-12-2017 13:50:36
  Pięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu brodnickiego doposażonych zostało w specjalistyczny sprzęt i urządzenia ratownicze, zakupione w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Zakup sprzętu służącego do ochrony środowiska i przyrody zapobiegającego nadzwyczajnym zagrożeniom” finansowanego ze środków Powiatu Brodnickiego....

Treść rozszerzona

Pięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu brodnickiego doposażonych zostało w specjalistyczny sprzęt i urządzenia ratownicze, zakupione w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Zakup sprzętu służącego do ochrony środowiska i przyrody zapobiegającego nadzwyczajnym zagrożeniom” finansowanego ze środków Powiatu Brodnickiego. Projekt realizowany był przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brodnicy, a jego łączna wartość wyniosła 30 tys. zł. W ramach zadania zakupiony został specjalistyczny sprzęt i urządzenia ratownicze, środki ochrony osobistej strażaka oraz sprzęt łączności bezprzewodowej i alarmowania dla jednostek: • OSP Brodnica, • OSP Brzozie, • OSP Górzno, • OSP Jabłonowo, • OSP Pokrzydowo. Uroczystego przekazania sprzętu jednostkom dokonali w dniu 21 grudnia 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy Starosta Brodnicki – Piotr Boiński, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP i zarazem Poseł na Sejm RP – Zbigniew Sosnowki oraz Komendant Powiatowy PSP w Brodnicy – bryg. Waldemar Szrull. Zakupiony sprzęt ratowniczy podniesie gotowość operacyjną obdarowanych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych co w sposób wymierny wpłynie na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu brodnickiego.