Recertyfikacja - po egzaminie
Dodane przez rutkowski dnia 23-09-2008 13:22:46

W dniu 22 września 2008 roku odbyła się w brodnickiej Komendzie recertyfikacja uprawnień z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej.


Treść rozszerzona

W dniu 22 września 2008 roku odbyła się w brodnickiej Komendzie recertyfikacja uprawnień z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej.

Do egzaminu przystąpiło 48 funkcjonariuszy KP PSP w Brodnicy oraz jeden strażak z KP PSP w Świeciu.

Po pozytywnym zaliczeniu testu pismennego wszyscy zostali dopuszczeni do drugiego etapu recertyfikacji - praktycznego sprawdzenia wiedzy i umiejętności ratowniczych.

Wszystkie osoby objęte sprawdzeniem wiedzy z zakresu kwalifikowanej pomocy medycznej zdały pozytywnie egzamin.